RNDr. Ing. Tibor Zavadil, PhD.

Zakladateľ a predseda predstavenstva

Po vyštudovaní 5 vysokých škôl (prevažne v zahraničí) som pôsobil ako výskumník na univerzite v Paríži a potom 5 rokov v Národnej banke Slovenska. Následne som pracoval ako dátový vedec vo viacerých finančných inštitúciách, kde som spozoroval veľký priestor na zavádzanie inovácií do finančných produktov. Chcel som vytvoriť niečo vlastné.
Keď som refinancoval svoju hypotéku, všimol som si, aký zbytočne komplikovaný proces za tým je a tak som sa rozhodol, že to zmením. Založil som fintechový startup DigFin, ktorého cieľom je zdigitalizovať celý proces žiadania o hypotéku. Verím, že sa nám časom podarí zaviesť inovácie aj do ďalších finančných produktov.