Ing. Peter Prokopčák

Spoluzakladateľ a riaditeľ IT

Moje dlhoročné skúsenosti s vývojom SW pre finančné inštitúcie na pozíciach ako Java Backend Developer, Architekt či Team Leader ma priviedli až k myšlienke spoluzaloženia technologického startupu. Vo svojom profesijnom živote mám za sebou implementácie bankových systémov, integračných aplíkácií a team leading.
DigFin je pre mňa veľkou výzvou priniesť na trh inovatívne prvky a zároveň príležitosťou zhodnotiť moje doterajšie skúsenosti z oblasti vývoja softvéru, nasadzovania a údržby produktov. Náš hlavný produkt, platforma Hypotéka z mobilu, je unikátny nástroj, ktorý zatiaľ nemá konkurenciu na slovenskom trhu.