Natália Maťašeová

Asistentka marketingu

Som študentkou 4. ročníka Fakulty manažmentu na Univerzite Komenského so špecializáciou marketing. Do DigFinu som sa pridala so snahou prepojiť teoretické poznatky s praktickými skúsenosťami, najmä v spravovaní sociálnych sietí, marketingových kampaní a analýze trhu. Mojím cieľom je aktívne prispievať k úspechu marketingových aktivít DigFinu a neustále rozširovať svoje znalosti v marketingovom prostredí.